Vanor AS

901 70 794
finnerik@rimo-eiendom.no

Prosjektledelse

Planlegge, organisere og lede byggeprosjektet, inkludert å overvåke fremdrift, budsjetter og tidsplaner.
service img

Materiale- og ressurskoordinering

Sørge for at riktige materialer og utstyr er tilgjengelige til riktig tid.
service img

Kvalitetskontroll

Overvåke kvaliteten på arbeidet og sørge for at det oppfyller krav og standarder.
service img

Rekruttering av arbeidskraft

Ansette og lede arbeidere, inkludert håndverkere, arkitekter montører og ingeniører.
service img
BYGGENTREPENØR PÅ INNLANDET

Entreprenør med lokal forankring og kunnskap.

Valg av entrepriseform (også kalt kontraktsmodell) er kanskje den viktigste avgjørelsen byggherren tar i løpet av et entrepriseprosjekt.

Vi jobber etter Åpen bok-prinsippet hvor byggherren skal ha innsyn i entreprenørens kostnader og økonomi i prosjektet. Dette mener vi er viktig for gjensidig tillit. Vanor AS tilbyr bygg- og entreprenørvirksomhet hovedsakelig på Innlandet.

  • Prosjektledelse
  • Rekruttering av arbeidskraft
  • Materiale- og ressurskoordinering
  • Kommunikasjon med byggherre
  • Kvalitetskontroll
  • Konfliktløsning
  • Overholdelse av regler og reguleringer
OPPFØLGING HELE VEIEN

Din høyre hånd

Vanor tilbyr et bredt spekter av tjenester innen bygg og anlegg.

Våre byggeledere har god forståelse for økonomi, for å sikre at prosjektet blir fullført innen budsjettet, og har evnen til å ta beslutninger raskt og effektivt.

Vår evne til å lede, løse problemer og kommunisere med andre nøkkelpersoner vil være avgjørende for suksessen til byggeprosjektet. Vi har god kjennskap til markedet og er en aktør med solide eiere.

hva vi tilbyr

Featured Services

We have a wealth of experience working as main building contractors on all kinds of projects, big and small, from home maintenance and improvements to extensions, refurbishments and new builds.

01.

Prosjektledelse

View More
02.

Construction

View More
03.

Restoration

View More
04.

Reconstruction

View More
05.

Consulting

View More
06.

Special Projects

View More
vi måles på hva kundene sier

Sagt om Vanor

We have a wealth of experience working as main building contractors on all kinds of projects, big and small, from home maintenance and improvements to extensions, refurbishments and new builds.

Our Team

Meet Our Staff

We have a wealth of experience working as main building contractors on all kinds of projects, big and small, from home maintenance and improvements to extensions, refurbishments and new builds.

From the blog

Recent Posts