Vanor AS

901 70 794
finnerik@rimo-eiendom.no

Tjenester

Prosjektledelse

Planlegge, organisere og lede byggeprosjektet, inkludert å overvåke fremdrift, budsjetter og tidsplaner.
service img

Materiale- og ressurskoordinering

Sørge for at riktige materialer og utstyr er tilgjengelige til riktig tid.
service img

Kvalitetskontroll

Overvåke kvaliteten på arbeidet og sørge for at det oppfyller krav og standarder.
service img

Rekruttering av arbeidskraft

Ansette og lede arbeidere, inkludert håndverkere, arkitekter montører og ingeniører.
service img
BYGGENTREPENØR PÅ INNLANDET

Entreprenør med lokal forankring og kunnskap.

Valg av entrepriseform (også kalt kontraktsmodell) er kanskje den viktigste avgjørelsen byggherren tar i løpet av et entrepriseprosjekt.

Vi jobber etter Åpen bok-prinsippet hvor byggherren skal ha innsyn i entreprenørens kostnader og økonomi i prosjektet. Dette mener vi er viktig for gjensidig tillit. Vanor AS tilbyr bygg- og entreprenørvirksomhet hovedsakelig på Innlandet.

  • Prosjektledelse
  • Rekruttering av arbeidskraft
  • Materiale- og ressurskoordinering
  • Kommunikasjon med byggherre
  • Kvalitetskontroll
  • Konfliktløsning
  • Overholdelse av regler og reguleringer
what we DO

Featured Services

Construction Management

We have a wealth of experience working as main building contractors.

Landscape Design

We have a wealth of experience working as main building contractors.

Interior Design

We have a wealth of experience working as main building contractors.

Urban Planning

We have a wealth of experience working as main building contractors.